Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
rozumiem
Widzimy się co WTOREK!
Łączy nas powiat
Kontakt redakcja@glokalna.pl
Dzisiaj jest: 21 lipca 2024, niedziela imieniny obchodzą: Daniel, Dalida

Kontakt

Wydawca:

Wielkopolska Squad S.C.

Redakcja:

Ul. Mały Rynek 13/10

63-700 Krotoszyn

Red. Naczelny

Andrzej Kamiński

a.kaminski@glokalna.pl

Dziennikarze:

Grzegorz Nowak, Michał Kobuszyński

redakcja@glokalna.pl

Korekta:

Andrzej Kamiński

Reklama:

Grzegorz Kotecki

608 082 481

reklama@glokalna.pl

Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.GLOKALNA.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z informacji i usług oferowanych na portalu www.glokalna.pl, którego wydawcą  jest firma  Wielkopolska Squad s.c.,  z siedzibą w Krotoszynie, przy ul. Sowińskiego 22 NIP 621-181-14-02.

2. Użytkownik korzystając z usług serwisu informacyjnego na www.glokalna.pl zwanym w   skrócie portalem wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy portalu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.

4. Do publikacji na portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.

5. W razie stwierdzenia zaistnienia na portalu treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem platformy, użytkownicy powinni powiadomić podmiot prowadzący portal o tym fakcie przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej: redakcja@glokalna.pl.

 

§ 2

KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PLATFORMY

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na portalu jest na ogół bezpłatne.

2. Wszelkie materiały opublikowane na portalu można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny

3. Wykorzystanie materiałów zawartych w portalu  do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody wydawcy

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na portalu  zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy portalu, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na portal treści niezgodnej z regulaminem.

6. Podmiot prowadzący portal zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na portalu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

 

§ 3

USŁUGI I PUBLIKACJE W SERWISIE

1. Podmiot prowadzący portal udostępnia artykuły, informacje i dokumenty nadesłane przez użytkowników portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.  Redakcja portalu  przyjmuje materiały do publikacji w następujących formach: doc, jpg, GIF, swx, docx

3. Materiały  należy przesyłać do redakcji portalu na adres: redakcja@glokalna.pl  jako załącznik  w odpowiednim formacie

4.  W przesłanym e-mailu, autor udostępnia swoje dane: imię, nazwisko, adres i kontakt telefoniczny, a także zobowiązany jest do umieszczenia dopisku “Wyrażam zgodę na publikację pracy …(tu tytuł) na stronach portalu glokalna.pl. Konieczne jest jednoznaczne wyrażenie zgody na opublikowanie w portalu przesłanych materiałów. W przypadku materiałów autorstwa kilku osób konieczna jest zgoda każdej z nich. Zgoda na publikacje powinna być przesłana:

e-mailem: na adres redakcja@glokalna.pl

pocztą tradycyjną na adres:  Wielkopolska Gazeta Lokalna Krotoszyn, ul. Sowińskiego 22, Krotoszyn

5.   Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.

 

§ 4

KOMENTARZE DO ARTYKUŁÓW

1. Podmiot prowadzący portal zapewnia użytkownikom portalu możliwość wyrażania opinii o informacjach  i artykułach dostępnych w portalu.

2. Komentarze są wykorzystywane jako sposób przekazania uwag i spostrzeżeń nadesłanych przez użytkowników portalu innym użytkownikom, a także w celu przekazania redakcji portalu potrzeb i zainteresowań internautów.

3. Komentarze wyświetlane są zawsze pod treścią artykułu.

4. Dodawanie komentarzy do artykułów odbywa się wyłącznie za zgodą moderatora

5. W formularzu dodawania komentarza użytkownik podaje jego treść, swój pseudonim oraz ewentualnie wpisuje kod antyspamowy

6. Komentarz nie może zawierać wulgaryzmów, wyrazów obraźliwych, opinii naruszających prawo polskie i międzynarodowe, treści faszystowskich, pornograficznych, dotyczących używek, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszające prawa innych osób lub zasady współżycia społecznego, itp.

7. Redakcja  przy komentarzach naruszających regulamin ma prawo do jego usunięcia.

8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy  przesyłać na adres redakcja@glokalna.pl

2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.

Regulamin obowiązuje od 25.06.2012