Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
rozumiem
Widzimy się co WTOREK!
Łączy nas powiat
Kontakt redakcja@glokalna.pl
Dzisiaj jest: 24 czerwca 2024, poniedziałek imieniny obchodzą: Jan, Danuta

Reklama w www.glokalna.pl

Zapraszamy do zapozniania się z ofertą reklamową portalu www.glokalna.pl

——————————————————————————————————————————————————–

STRONA GŁÓWNA PORTALU

1. Baner w nagłówku wielkość: 415×60 px – koszt 350 zł/m-c; 550 zł/2 m-ce; 720 zł/3 m-ce

2. Baner w nagłówku wielkość: 250×60 px - koszt 250 zł/m-c; 400 zł/2 m-ce; 550 zł/3 m-ce

3. Baner wyświetlany na prawo od newsa głównego wielkość: 334×60  px – koszt 280 zł/m-c; 450 zł/2 m-ce; 550 zł/3 m-ce

4. Pierwsze cztery banery w prawej kolumnie portalu wielkość: 150×60 px - koszt 180 zł/m-c; 270 zł/2 m-ce; 400 zł/3 m-ce

5. Banery po bokach w prawej i lewej kolumnie portalu wielkość: 150×60 px - koszt 150 zł/m-c; 220 zł/2 m-ce; 300 zł/3 m-ce

6. Baner pod najnowszymi ogłoszeniami lub pod ankietą wielkość: 334×60 px - koszt 200 zł/m-c; 320 zł/2 m-ce; 410 zł/3 m-ce

7. Baner po lewej od ogłoszeń drobnych lub pod video wielkość: 323×60 px  - koszt 200 zł/m-c; 320 zł/2 m-ce; 410 zł/3 m-ce

 PUBLIKACJA NA GŁÓWNEJ I PODSTRONACH + 25% CENY

——————————————————————————————————————————————————-

PODSTRONY PORTALU

1A. Baner w nagłówku wielkość: 415×60 px - koszt 250 zł/m-c; 400 zł/2 m-ce; 550 zł/3 m-ce

2A. Baner w nagłówku wielkość: 250×60 px - koszt 200 zł/m-c; 320 zł/2 m-ce; 410 zł/3 m-ce

3A. Baner wyświetlany na prawo od newsa głównego wielkość: 334×60  px - koszt 230 zł/m-c; 350 zł/2 m-ce; 450 zł/3 m-ce

4A. Pierwsze cztery banery w prawej i lewej kolumnie portalu wielkość: 150×60 px - koszt 150 zł/m-c; 230 zł/2 m-ce; 300 zł/3 m-ce

5A. Pierwsze cztery banery w prawej i lewej kolumnie portalu wielkość: 150×60 px - koszt 130 zł/m-c; 190 zł/2 m-ce; 250 zł/3 m-ce

——————————————————————————————————————————————————–

Kontakt:

Robert Ryba tel. 664 975 733

Martyna Grzelak tel. 727 903 700

Alina Kiszenia tel. 663 455 211

Grzegorz Kotecki tel. 608 082 481

e-mail: reklama@glokalna.pl

Dane do przelewu:

Wielkopolska Squad s.c.

Mały Rynek 13/10

63-700 Krotoszyn

NIP: 621-181-14-02

Nr konta: BZWBK 04 1090 1157 0000 0001 1851 2967

regulamin usług reklamowych

 

1. Wydawcą serwisu jest Wielkopolska Squad s.c.

2. Zamówienie na emisję reklam w serwisie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną.

3. Zamówienie musi określać:

 

a)     dokładny rodzaj zamawianej reklamy według modularza dostępnego w serwisie w zakładce „reklama”,

b)    czas emisji reklamy

c)     dokładne dane Zleceniodawcy

4. Umowa na reklamę w serwisie zostaje zawarta po złożeniu zamówienia i jego akceptacji przez wydawcę serwisu. Akceptacja warunków przez strony może być wyrażona podpisami na formularzu zlecenia lub w formie oświadczenia złożonego drogą elektroniczną.

5.  Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia treści i materiałów niezbędnych do wykonania reklamy w terminie 5 dni od złożenia zlecenia. Reklama zostanie wykonana i przedstawiona do akceptacji w terminie 5 dni od otrzymania od Zleceniodawcy materiałów niezbędnych do wykonania reklamy. W przypadku dostarczenia gotowej reklamy przez Zleceniodawcę musi ona spełniać wymogi techniczne określone w specyfikacji technicznej dostępnej w serwisie w zakładce „Reklama w glokalna.pl”. Dostarczone materiały reklamowe powinny być czytelnie opisane i nazwane.

6. Wydawca może odmówić emisji reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę albo odmówić zamieszczenia w reklamie danego elementu, jeżeli reklama lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymagań technicznych zawartych w specyfikacji technicznej lub  jest sprzeczna z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w emisji reklamy wynikające z okoliczności od niego niezależnych.

8. Odpowiedzialność za treść zawartą w opublikowanej reklamie i jej formę ponosi Zleceniodawca.

9. Zleceniodawca poprzez złożenie zamówienia zapewnia, że reklamy, które zamierza opublikować w serwisie glokalna.pl są zgodne z obowiązującym prawem i normami współżycia społecznego oraz, że ma prawo posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem.

10. Ceny reklam podane w zakładce „Reklama” serwisu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży reklam w cenie innej niż zawarta w cenniku.

13. Płatności za wykonanie i emisję reklamy Zleceniodawca reguluje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę, w terminie ustalonym w zamówieniu.

14. W przypadku braku terminowej płatności za usługę, Wydawca będzie naliczał odsetki ustawowe.

15. Wydawca może odmówić publikacji reklamy bądź wstrzymać emisję bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, gdy nie otrzyma płatności za wykonaną usługę.

16. Nie dostarczenie przez Zleceniodawcę w terminie materiałów niezbędnych do wykonania reklamy, bądź gotowej reklamy zgodnej ze specyfikacją techniczną, jest traktowane jako uniemożliwienie publikacji reklamy z winy Zleceniodawcy i nie zwalania go ze zobowiązania do zapłaty za zamówioną powierzchnię reklamową.

17. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie internetowej www.glokalna.pl

18. Regulamin obowiązuje od 25 czerwca 2012.

19. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie www.glokalna.pl w zakładce „Kontakt” .

20 . Korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza jego akceptację

21.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.