Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
rozumiem
Widzimy się co WTOREK!
Łączy nas powiat
Kontakt redakcja@glokalna.pl
Dzisiaj jest: 24 czerwca 2024, poniedziałek imieniny obchodzą: Jan, Danuta

Plebiscyty

I Plebiscyt „Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”

22500 zawodników w ponad 80 miastach Polski. W tym gronie od 2009 roku jest także Krotoszyn. Mowa o najpopularniejszych rozgrywkach piłkarskich w powiecie krotoszyńskim – Playarenie. Na naszych łamach ruszamy z I plebiscytem na najlepszego gracza ligi!

Amatorskie rozgrywki Playareny mają na celu promowanie piłki nożnej. – Chcemy pokazać, że w futbol można grać, niezależnie od umiejętności, wieku czy płci. Dla większości z graczy każdy mecz jest świętem, na które czekają cały tydzień – oznajmia Robert Stawowy, jeden z założycieli PA.

W naszym mieście inauguracja ligi miała miejsce w 2009 roku. Wtedy to od marca do czerwca rozgrywany był pierwszy sezon, a mistrzem została ekipa A Seree Tee. - W kolejnych latach zgłaszało się do nas coraz więcej zespołów, które chciały dołączyć do ligi. Wyłoniliśmy następnych mistrzów – K.O, Czarną Mambę czy Pro-Met Koźmin Wielkopolski – mówi Marcin Klupa, pomysłodawca PA w Krotoszynie.

Niedawno rozpoczęła się IX edycja rozgrywek w Krotoszynie. Nad przebiegiem spotkań czuwają sędziowie. – Mamy pierwszą i drugą ligę ze sztywnym terminarzem oraz trzecią ligę open. Do tej ostatniej w każdej chwili mogą dołączać nowe ekipy – zaznacza M. Klupa.

Wraz z rozwojem PA w organizację rozgrywek włączają się nowe osoby. Obecnie nad przebiegiem piłkarskich zmagań czuwają R. Stawowy, M. Klupa, Mirosław Tuszyński, Jarosław Banaszek i Dominik Góral. – Playarena pozwoliła zmienić styl życia wielu ludzi. Tutaj poznaliśmy wiele wspaniałych osób, narodziły się przyjaźnie, które teraz możemy umacniać. Dodatkowo dzięki wysokim umiejętnościom piłkarskim spełniliśmy sportowe marzenia wielu osób w powiecie krotoszyńskim – podsumowuje R. Stawowy.

Zachęcamy do głosowania w naszym I Plebiscycie „Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”. Wszelkie informacje na temat tej zabawy znajdziecie na www.glokalna.pl/plebiscyty, gdzie będzie można także śledzić klasyfikację on-line.

Głosowanie potrwa do 15 czerwca 2017 roku, do godziny 23.59. Wkrótce poinformujemy naszych Czytelników, jakie nagrody czekać będą na głosujących w plebiscycie!

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyślij SMS pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści PILKARZ., podając numer kandydata według wzoru:

PILKARZ.728

 Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!

Oddaj 3 głosy na swojego faworyta! Wyślij sms o tej samej treści na numer 72051 (koszt 2,46 zł z VAT).

Oddaj 10 głosów!Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (koszt 7,38 zł z VAT).

 

 Regulamin plebiscytu “Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa plebiscytu:

plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą „Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”.

2. Podmiotem urządzającym plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca

„Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN” mający siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze

NIP 621-181- 14-02.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE

POLSKA sp. z o. o. sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

ZASIĘG PLEBISCYTU

4. Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu krotoszyńskiego.

5. Czas trwania plebiscytu.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się od 09 września 2016 r., zakończenie głosowania 15 czerwca 2017 r.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie

danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez organizatora, a także na

opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w

plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom

przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o

ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY PLEBISCYTU

7. Uczestnikiem plebiscytu, na warunkach określonych w regulaminie, może być zawodnik ( z zastrzeżeniem pkt. 8

regulaminu ), zamieszkały na terytorium RP, który spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami plebiscytu nie mogą być pracownicy:

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu plebiscytu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

KOMISJA PLEBISCYTOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny

prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła Komisję

plebiscytową.

ZASADY PLEBISCYTU

11. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 71051 – 1 głos koszt 1,23 (z VAT), bądź na

numer 72051 – 3 głosy, koszt 2,46 (z VAT) lub na numer 76567 – 10 głosów, koszt 7,38 zł (z VAT) w terminie do

15.06.2017 r. do godz. 23.59.

12. Zgłoszenia do plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas

odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 1,23 zł.

13. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje

zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a.

14. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w

głosowaniu.

15. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

16. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

17. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się na łamach „Gazety Lokalnej KROTOSZYN” oraz strony internetowej

www.glokalna.pl w terminie 14 dni od zakończenia głosowania.

18. 
Tytuł Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Play Areny otrzyma zawodnik, który uzyska największą liczbę

prawidłowo oddanych głosów w Konkursie do 15 czerwca 2017 r. do godz 23.59.

NAGRODY

19. Nagrodą dla zwycięskiego w plebiscycie Zawodnika jest prezentacja na łamach „Gazety Lokalnej KROTOSZYN”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU

20. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane na stronie www.glokalna.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia

głosowania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

21. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7

dni od daty ogłoszenia wyników plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą

uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

22. Reklamacje rozpatruje Komisja plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres

uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem

poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

23. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest

dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści

regulaminu.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do plebiscytu

nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone,

zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub

utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną

wykluczone z plebiscytu oraz za informacje ,które są umieszczone przez nieuwagę.

26. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie

przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi

dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

 

Archiwum plebiscytów